Teaserbilde

Opplandsarkivets vårsamling 2019

I år ble Opplandsarkivets Vårsamling holdt hos Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark). Vi hadde en strålende dag sammen med våre kolleger i Oslo, der vi ble enda bedre kjent med Arbeiderbevelgelsens historie.

Les mer om Opplandsarkivets vårsamling 2019

Pil
Teaserbilde

Brenneriene på Hadeland

I Røykenvika i Brandbu ble det etablert et brenneri i 1856. Virksomheten har endret navn over tid. Først het det Næs Brenneri (1856-1923), deretter Brandbu Brenneri (1923-1955) og til sist A/L Hadeland Brenneri (1955-1979). I dag rommer brenneribygningen leiligheter og selskapslokale. Anders Gjefsen anla et privat brenneri, Gjefsen Brænderi, med brenneribygning på garden Sandbakken i Mjønvald ved Jaren i 1856. Han var født i 1802, og var oppvokst med gardsbrenneri på garden Gjefsen. Anders Gjefsen drev for egen regning inntil årene 1865-1866, da han overdro brenneriet til sine fire svigersønner.

Les mer om Brenneriene på Hadeland

Pil