Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland Fylkeskommune og museene i fylket. Nettverket består av 13 avdelinger som er lokalisert ved museene i Oppland. Ni av avdelingene er arkivavdelinger, fire er folkemusikkarkiv.
  • Opplandsarkivets oppgave er å samle inn, bevare og formidle privatarkiv fra Oppland og fra fylkesdekkende organisasjoner
  • Privatarkiv er dokumenter og registre på papir, elektronisk materiale, arkivsystemer, kart, tegninger, notemateriale, foto, film og lydbånd
  • Opplandsarkivet er arbeiderbevegelsens arkiv i Oppland
  • Ønsker du kunnskap om historien fra din region, ta kontakt med nærmeste arkivavdeling
  • Har du arkiver som bør bevares, spør arkivet i ditt nærmiljø om råd
  • Arkivavdelingene har faste åpningstider

Les mer om hva Opplandsarkivet kan tilby ved å gå til hjemmesiden for den enkelte avdeling ...

Opplandsarkivet har i samarbeidet med Fylkesarkivet i Oppland utviklet en felles nettportal for formidling av arkivkilder fra alle arkivinstitusjonene i Oppland.
Les mer ...

 
Copyright © 2006- - Opplandsarkivet - med enerett.